Dzeramā ūdens pārbaude un attīrīšana

Saskaņā ar ES Ūdens struktūrdirektīvu  (2000/60/EK) Latvijai ir jāvertē virszemes ūdeņu ekoloģiskā un ķīmiskā kvalitāte, bet pazemes ūdeņiem to daudzums un ķīmiskais sastāvs. Pārbaudes primāri veic LVĢMC ar Latvijas Hidroekoloģijas institūta, kas testē piekrastes ūdeņus. Līdzšinējās pārbaudes liecina, ka kopējā ūdens kvalitāte Latvijā ir laba vai teicama, taču mēdz būt arī izņēmumi. Par dzeramā ūdens kvalitātes

Laikapstākļi Latvijā

Laikapstākļi mūs iepriekšējās vasarās ir lutinājuši. Bija saule, lietus, vējš. Zemnieki varēja novākt graudu un rapšu rekordražas, laucinieki varēja lasīt mellenes un gūt papildus ienākumus. Covid-19 izplatības apstākļos tikai retais apzinājās, ka atrašanās svaigā gaisā, sevišķi saulainās dienās ir viens no labākajiem veidiem kā spēcināt imunitāti un stiprināt savas aizsarg-spējas pret dažādiem vīrusiem. Fiziskās un