Par mums

Nav svarīgi vai šobrīd atrodamies Latvijā vai ārpus tās, mēs visi esam latvieši. Pietiek gausties par to, kas slikts un, ko citi dara nepareizi. Latviešiem ir pienācis laiks kļūt par vienotu spēku, par lielu ģimeni.

Summa ir, kas vairāk kā saskaitāmo kopums. Palīdzot viens otram un dodot priekšroku latviešiem mēs vararm pacelties augstāk ne tikai paši, bet varam pacelt arī visu tautu. Palūkojieties uz ebrejiem, viņi ir izkaisīti, bet neazmirst savu valodu, kultūru un reliģiju. Arī mēs varam darboties līdzīgi. Jā, mūsu vidū ir cilvēki, kas darbojas pret tautas interesēm, taču viņu nav daudz. Nevajag visus mest par vienu kārti dēļ šiem dažiem indivīdiem.

Turēsimies kopā. Kļūsim turīgi, bagāti un ietekmīgi. Pārveidosim Latviju pēc sava ģīmja un līdzības, lai jau nākamā paaudze ar lepnumu varētu teikt – esam latvieši. Ja labākais risinājums, lai tas notiktu ir došanās strādāt uz ārzemēm, lai notiek. Būtiskākais ir neaizmirst savas saknes un īstajā brīdī parādīt uz ko esam spējīgi.

EiropaInfo.lv ir resurss, kas paredzēts visiem latviešiem. Tas ir tīkls, kas palīdz caurvīt visu Eiropu, kļūstot par latviešu interešu aizstāvības krustpunktu. Sākam strādāt.