Pases maiņa ārzemēs

Ilgstoši dzīvojot ārzemēs, reizēm gadās atcerēties, ka jāaplūko pases derīguma termiņš. Pēdējo 15 gadu laikā izdotajām pasēm derīguma termiņš parasti ir 5 gadi un laiks skrien ātri. Arī cilvēki, kas izbrauc ārpus valsts uz neilgu laiku var aiz neuzmanības nonākt situācijā, kad vecā pase vairs nav derīga, bet jaunas vēl nav. Cilvēkiem, kuriem papildus ir izgatavota arī ID karte tas nerada nekādus saržģījumus, bet visiem pārējiem ir jādomā par jaunas pases iegūšanu.  Uzturoties Anglijā, Vācijā, Īrijā, Zviedrijā, Norvēģijā vai kādā citā lielākā valstī, kur Latvijai ir pārstāvniecība, ir iespējams veikt pases nomaiņu, esot ārzemēs. Tas attiecas tikai uz tiem cilvēkiem, kas valsts reģistrā ir norādījuši, ka viņu oficiālā dzīvesvieta tagad ir konkrētā valsts (ne Latvija).

Tiem, kas atrodas valstīs, kur Latvijas pārstāvniecība nav pastāv divi varianti – doties uz tuvāko pārstāvniecību kaimiņvalstī, doties atpakaļ uz Latviju.  Abos gadījumos pastāv risks – dokumentu pārbaudes laikā iedzīvoties nepatikšanās. Jebkurā gadījumā bez pases atkrīt iespēja lidot, braukt ar kuģi vai citu sabiedrisko transporta līdzekli, kur tiek pārbaudīti identifikācijas dokumenti. Atliek tikai braukt ar personīgo transportu vai lūgt kādam, lai Jūs aizved uz vajadzīgo vietu. Pieņemot, ka nedodaties uz Latviju, lai pasi nomainītu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē un atrodaties valstī, kur Latvijai ir sava vēstniecība, ir iespējami šādi pases nomaiņas varianti:

  1. Pases maiņa pēc derīguma termiņa beigām

Latvijas pilsoņi var nomainīt nederīgu pasi pret jauno iesniedzot pārstāvniecībā veco pasi. Uz vietas ir jāapmaksā valsts nodeva un konsulārā nodeva par pases izsniegšanas dokumentu kārtošanu. Cilvēkiem, kas ir stājušies laulībās ārzemēs ir jāiesniedz arī laulības apliecība vai cits dokuments, kas apliecina pasē ierakstīto ziņu izmaiņas.

2. Pases nomaņa, ja tā nozagta vai pazaudēta ārzemēs

Pazaudētu vai nozagtu pasi var nomainīt ārzemēs, ja iesniedz vēstniecībā – policijas izziņu par pases zādzību vai nozaudēšanu. Ja fakts nav reģistrēts policijā, jāraksta Paziņojums par pazes nozaudēšanu. Papildus tam jāapmaksā valsts nodeva un konsulārā nodeva par pases sagatavošanu un sūtīšanu.

3. Pases nomaiņa, ja mainīti personas dati

Situācijās, kad pase tiek mainīta, jo mainījies pilsoņa uzvārds (laulība), ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina laulības faktu. Ne visās valstīs ir vienādas laulību ceremonijas. Ir valstis, kur laulības baznīcā netiek atzītas par pietiekamu pamatu laulības reģistrācijai un tas ir jādara atkārtoti valsts iestādēs. Ir valstis, kuru izsniegto laulības reģistrācijas apliecību būs nepieciešams legalizēt un apliecināt ar “Apostille”*, lai tā arī Latvijā iegūtu juridisko spēku un Latvijas iestādes to atzītu. Vairumā gadījumu tās ir eksotiskās valstis, kas nav pievienojušās 1961. gada 5.oktobra Hāgas konvencijai Par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu.

Svarīgi priekšnoteikumi pases nomaiņai

Nav tā, ka Latvijas pārstāvniecības Anglijā vai citās zemēs darbinieki to vien dara kā izsniedz pases. Nē, lai pieteiktos pases nomaiņai ir iepriekš jāreģistrējas un noslogotākajā sezonā rindā var būt jāgaida pat 2 mēnešus. Tas nozīmē, ka bieži daudz ātrāk un vieglāk ir nopirkt lētas aviobiļetes un aizlidot uz Latviju, nevis gaidīt mēnešiem rindā.

Pēc dokumentu iesniegšanas jauna pase tiek sagatavota 5 nedēļu laikā (nosūta pa pastu uz mājām), bet steidzamā kārtībā to var saņemt 3 nedēļu laikā (papildus samaksa).

Vēl svarīgāk – saskaņā ar  Konsulārās palīdzības un konsulāro pakalpojumu likumu Latvijas vēstniecība  sniedz konsulāros pakalpojumus pasu, izziņu izprasīšanas, notariālo darbību un citos administratīvos jautājumos tikai personām, kuras norādījušas Iedzīvotāju reģistrā, ka dzīvo konkrētajā valstī. Tas nozīmē, ka gadījumos, kad dzīvojat Anglijā, Jums ir jābūt šai informācijai arī fiksētai iedzīvotāju reģistrā. Ārkārtas situācijās, kad ceļojuma laikā pasei beidzas derīguma termiņš, vēstniecība izsniedz pagaidu dokumentus, kas ļauj izceļot no valsts.

Papildus informācija

Jūs varat atrast sev tuvāko pārstāvniecību ārzemēs Ārlietu ministrijas mājas lapā.

Ja ierodaties Latvijā, tad bez rindas pieteikties pasei varat kādā no reģionālajām PMLP nodaļām. Rīgā parasti ir jāstāv rindā un jāgaida krietni ilgāk. Alternatīvs risinājums būtu pieteikties pases nomaiņai portālā Latvija.lv.

*Apostille nav vajadzīga, ja laulības ir notikušas šādās valstīs – Austrijā, Apvienotajā Karalistē, Beļģijā, Bulgārijā, Čehijas Republikā, Dānijā, Francijā, Grieķijā, Igaunijā, Īrijā, Itālijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Ungārijā, Vācijā, Zviedrijā, Īslandē, Lihtenšteinā, Norvēģijā, Šveices Konfederācijā