Dokumentu tulkošana noder vienmēr

Atgriežoties Latvijā vai gluži pretēji dodoties strādāt vai mācīties uz ārzemēm, ir svarīgi sakārtot visus dokumentus un vajadzības gadījuma jāveic arī dokumentu tulkošana.

Kurus dokumentus tulkot, atkarīgs no jūsu nākotnes plāniem un līdzšinējās pieredzes. Praksē visbiežāk tiek tulkoti izglītības dokumenti (diplomi, atestāti, sekmju izraksti, kursu sertifikāti), kā arī dokumenti, kas apliecina identitāti (pase), kvalifikāciju, darba stāžu (darba grāmatiņa) valodu prasmes, dažādas apliecības, izziņas, apostille u.tml. dokumenti.

Vajadzības gadījumā var tikt tulkoti arī medicīniskie dokumenti, kas apliecina līdzšinējo ārstēšanos, zāļu receptes, kā arī īpašumtiesības un mantisko stāvokli apliecinoši dokumenti.

Uzņēmumu vajadzībām tiek tulkoti arī dažādi finanšu dokumenti (pārskati, biznesa plāni, grāmatvedības dokumentācija), sertifikāti, protokoli, dibināšanas jeb reģistrācijas dokumenti.

Kā noris dokumentu tulkošana?

Dokumentu tulkošana ir iespējama divos veidos – klātienē vai pa pastu un attālināti. Abos variantos dokumenti tiek iesniegti tulkošanas birojam, kas tos pēc iztulkošanas nodod apstiprināsānai notāram. Ja vēl pirms 10 gadiem viss notika klātienē, tad šobrīd aizvien biežāk latvieši izvēlas apstiprināt dokumentus caur internetu. Identitātes apliecināšanai tiek izmantots e-paraksts, bet sarunas ar tulkiem vai notāru notiek pa telefonu, izmantojot saziņas aplikācijas, MS Teams, Zoom vai Google Meets.

Pēc dokumentu iztulkošanas tie tiek pārsūtīti e-pastā, ar kurjeru un tos var saņemt arī klātienē, uz vietas tulkošanas birojā. Plašāk par dokumentu tulkošanas norisi varat izlasīt Littera24 mājaslapā.

Standarta situācijās dokumenti ar notāra apstiprinājumu tiek iztulkoti 1 – 3 darbadienu laikā. Konkrēts tulkošanai un apstiprināšanai nepieciešamais laiks ir atkarīgs no darba apjoma, tulku noslodzes un notāra pieejamības. Tulkošanas birojiem parasti ir cieša sadarbība ar notāriem, kas padara procesu ātrāku, taču arī reizēm zvērināti notāri ir ļoti noslogoti un dokumentu apstiprināšana nav iespējama uzreiz.

Precīzāk par darba izpildes termiņiem varat noskaidrot, sazinoties ar izvēlēto tulkošanas biroju.

Dokumentu tulkošanas cenas

Tulkošanas cenas ir atkarīgs no valodas, teksta vai dokumenta sarežģītības, darba izpildes steidzamības un tulkojumu biroja cenu politikas.

  • Populārākajām svešvalodām par 250 vārdu tulkošanu tiek prasīti 8 – 10 eiro. Mazāk izplatītu svešvalodu tulkošanai izmaksas var būt arī augstākas. Apjomīgiem pasūtījumiem parasti tiek piemērotas atlaides. Ja jums ir jātulko garāks dokuments, noteikti jautājiet par atlaidēm.
  • Notariāli tulkojumi ir būtiski dārgāki. Par viena dokumenta iztulkošanu var tikt prasīti 30 – 50 eiro. Galvenais iemesls sadārdzinājumam ir izmaksas par notāra pakalpojumiem. Mazāku daļu cenas pieaugumā veido papildus darbs, ko veic tulkošanas biroju speciālisti, koordinējot dokumentu pārsūtīšanu.

Samaksa par tulkošanas pakalpojumiem ir jāveic skaidrā naudā (birojā) vai ar pārskaitījumi. Aizvien biežāk uzņēmumi pieņem samaksu arī caur Paypal u.tml. starpniecības platformām.

Aptuvenu cenas aprēķinu var saņemt uzreiz pa telefonu vai e-pastā, bet precīzas izmaksas tulkošanas biroji sniedz tikai saņemot pasūtījumu.

Notariālais apliecinājums

Dokumentu tulkošana ar notariālu apliecinājumu ir iespējama vairākos veidos:

  • notārs apliecina tulkotāja paraksta īstumu uz tulkojuma, iepriekš pārliecinoties par tulka profesionālo kvalifikāciju. Notārs neapstiprina tulkojuma pareizību, jo notāram nav pienākums pārzināt visas svešvalodas. Tulka praksts tiek apliecināts ar zīmogu uz dokumentu un ieraksta fiksēšanu notāra reģistrā.
  • dokumenta kopijas un to izrakstu īstenuma apliecināšana
  • tulkojuma kopija ar notariāli apliecinātu tulka parakstu. Zvērināts notārs nokopē dokumenta oriģinālu un tulkojumu. Pēc tam cauršuj abus ar diegu, apstiprina ar uzlīmi un notāra zīmogu.

Vēl bez notariāla apliecinājuma ir iespējams arī tulkojuma apstiprinājums tikai ar tulka parakstu un tulkošanas uzņēmuma zīmogu. Šādam tulkojumam nav oficiāla tulkojuma statuss, taču reizēm pietiek arī ar šādu variantu.

Tā kā aizvien biežāk dokumenti tiek tulkoti un apstiprināti elektroniski, varam pieņemt, ka nākotnē dokumenti tiks apstiprināti tikai elektroniski. Jau šobrīd apostille statusu, t.sk. Latvijā izdotu apostille var pārbaudīt internetā no jebkuras vietas pasaulē.

Kurš no šiem dokumentu tulkojumiem ar notāra apstiprinājumu ir jums piemērotākais, varat noskaidrot, sazinoties ar izvēlēto tulku biroju. Drošības labad vēlams iepriekš konsultēties arī ar iestādi vai uzņēmumu, kurā plānojat iesniegt dokumentus. Atsevišķās valstīs vai iestādēs var būt spēkā īpašas prasības.