Izglītības dokumentu un profesionālās kvalifikācijas atzīšana Vācijā

Profesionālās kvalifikācijas un iegūtās izglītības pielīdzināšana Vācijas standartiem ir viens no ātrākajiem ceļiem, lai iegūtu labāk apmaksātu darbu.

Uzreiz jāņem vērā, ka Latvijas un Vāciju izglītības sistēmas nav identiskas, līdz ar to pielīdzināšana ne vienmēr ir iespējama pilnībā. Akadēmisko grādu (bakalaurs, maģistrs) atzīšana, pateicoties ES pūliņiem, pēdējos gados ir lielā mērā sakārtota, bet, ja Jums ir veco laiku diploms, pielīdzināšana var būt problemātiska. Katrs gadījums parasti ir individuāls un, lai izvairītos no nepatīkamiem pārsteigumiem pirms došanās uz Vāciju noskaidrojiet savas iespējas.

Atsevišķās profesijās var pietikt ar profesionālās kvalifikācijas eksāmena nokārtošanu vai pārrunām ar komisiju. Citās var būt nepieciešams iziet papildus kursus vai pat pilnībā mācīties visu pa jaunam.

Profesiju un kvalifikāciju iedalījums

Līdzīgi kā Latvijā arī Vācijā ir vairākas reglamentētās jeb licencētās profesijas, kur bez licences vai profesionālo kvalifikāciju apstiprinošiem dokumentiem strādāt nedrīkst. Veselības, izglītības nozares, arhitektūra u.c. Ierobežojumi var attiekties arī uz darbiem, kuru strādāšanai ir jāiegūst noteikta profesionālā kvalifikācija (maiznieks, frizieris). Nepieciešamība pēc izglītības, iespējams, ir viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ darbu kvalitāte Vācijā mēdz būt augstā līmenī.

Nereglamentētās profesijas, piemēram, pārdevējs nav vajadzīga obligāta kvalifikācija, taču izglītibu apliecinošs dokuments, protams, var uzlabot jūsu iespējas ieņemt konkrēto amatu vai iegūt paaugstinājumu.

Kāds ir profesionālās kvalifikācijas un izglītības pielīdzināšanas process?

Pirms sākt salīdzināšanu ir jāsaprot, kura iestāde ir atbildīga par jūsu izglītības vai profesionālās kvalifikācijas atzīšanu un, cik tas maksās. Precizēt šo informāciju varat internetā, zvanot pa tālruni (angļu, vācu valoda) vai sazinoties rakstiski [Sk. Anerkennung in Deutschland].

Daudzos gadījumos pastāv iespēja nosūtīt iegūto izglītības dokumentu pa pastu, pievienojot tulkojumus vācu valodā. Obligāti noskaidrojiet, vai pietiek ar tulkojumu brīvā formā vai nepieciešams notariāli apliecināts tulkojums.

Pēc dokumentu saņemšanas atbildīgā iestāde salīdzinās informāciju, lai pārbaudītu vai apgūtie kursi atbilst Vācijas profesijas standartam. Ja tiks atklāti trūkumi, iespējams, noderēs jūsu papildus apgūtie kursi konkrētaja profesijā. Ja izglītības standarts nesakrīt, iespējams, jums tiks piedāvātas pārrunas vai praktiskais eksāmens, kura laikā varēsiet apliecināt savas spējas. Tā kā saziņa vairumā gadījumu notiek vāciski bez vācu valodas zināšanām būs grūti tikt galā.

Labvēlīgākajā scenārija, kad zināšanas tiek pilnībā pielīdzinātas, uzreiz saņemsiet atbilstošu apliecinājumu rakstiskā veidā. Tas ļaus nekavējoties sākt strādāt izvēlētajā profesijā kā darbiniekam, pašnodarbinātajam vai uzņēmējam. Jā, reglamentētajās profesijās arī, lai pats pelnītu maizi individuāli vai dibinātu uzņēmumu ir vajadzdīgs kvalifikāciju apliecinošs dokuments.

Kas notiek, ja kvalifikācija neatbilst Vācijas standartiem?

Būtisku atšķirību gadījumā saņemsiet lēmumu, kurā būs norādītas atšķirības izglītības standartos. Šo dokumentu varat uzrādīt darba devējam, lai tas būtu lietas, kursā par lietām, kas jums vēl jāapgūst vai nepieciešamajiem kursiem vai arī pats varat atrast šādus kursus un veikt atkārtotu izglītības standartu pielīdzināšanu.

Reglamentētajās profesijās atšķirību gadījumā var būt nepieciešams apgūt papildus kursus vai nokārtot kvalifikācijas eksāmenu (ja tiek atļauts). Visos gadījumos, kad ir jādara, kas papildus, ir jārēķinas, ka kursi vai eksāmeni var arī tikt piedāvāti tikai par maksu.

Cik ilgā laikā noris izglītības dokumentu salīdzināšanas process?

Katrs gadījums ir individuāls, taču jārēķinas, ka no pieteikuma iesniegšanas, līdz atbildes saņemšanai var paiet 3 mēneši, reizēm pat ilgāks laiks. Ja plānojat doties uz Vāciju, rīkojieties savlaicīgi.

Kādi dokumenti jāiesniedz?

Katrā konkrētā gadījumā var tikt prasīti atsevišķi dokumenti, taču vairumā gadījumu prasības ir līdzīgas un nepieciešams iesniegt:

  • atestāts
  • atestāta pielikums
  • pārskats par profesionālo darbību un apgūtajiem papildus kursiem (apliecinoši dokumenti)
  • apliecinājms, ka dokumenti iepriekš jau nav tikuši iesniegti atzīšanai Vācijā.
  • citi dokumenti (pēc vajadzības).

Noderīga informācija: